Novi Pravilnik za organsku proizvodnju

10.07.2020.

Obaveštavamo sve klijente da je objavljen novi Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Sl. glasnik RS“, br. 95/2020) koji se primenjuje od 11. jula 2020. god.

S početkom primene novog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje („Službeni glasnik RSˮ, br. 48/2011 i 40/2012).

OCS priznat u Makedoniji

15.01.2019.

Obaveštavamo Vas da je od 10.01.2019.godine Organic Control System priznat od strane Evropske Komisije za obavljanje kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u Makedoniji (Regulativa 2019/39).

Regulativu možete pronaći na sledećem linku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1553493265651&uri=CELEX:32019R0039

Kod OCS-a za Makedoniju je MK-BIO-162

OCS ovlašćen za 2019. godinu

29.10.2018.

Rešenjem broj 320-10-04733/2018-13 od 24.10.2018. godine OCS je ovlašćen za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2019.godini u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji. Važeće ovlašćenje možete naći na linku: http://www.organica.rs/op-ovlastenja.html

 

Obaveštenje o neradnim danima

22.12.2017.

Obaveštavamo vas da će tokom zimskih praznika u periodu 01.01.2018 - 07.01.2018. OCS biti na kolektivnom godišnjem odmoru.

U tom periodu će se hitni slučajevi (npr. izdavanje Sertifikata o inspekciji) rešavati tokom dežurstva.

Kontakt tokom dežurstva: administracija@organica.rs

Želimo Vam srećnu i uspešnu Novu godinu!

Evropska Komisija odobrila produženje ovlašćenja OCS-u do juna 2021.g.

22.12.2017.

Obaveštavamo Vas da je Evropska komisija produžila ovlašćenje OCS-u za kontrolu i sertifikaciju organske proizvodnje u  skladu sa članom 33. Uredbe 834/2007, do 30.06.2021.

OCS je ovlašćen za kategorije A i D za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

Produženje odobrenja do 30.06.2021.godine je objavljeno u dokumentu:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2329/2017 of 14 December 2017 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries.