Novi domen sajta direkcije za nacionalne referentne laboratorije

11.04.2013.

Obaveštavamo Vas da je promenjena adresa internet prezentacije Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.
Link za organsku proizvodnju je sada:

http://www.dnrl.minpolj.gov.rs/organska.html

Ovlaštenje za 2013. godinu

06.12.2012.

Rešenjem broj 320-10-02296/2012-13 od 26.09.2012. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Organic Control System se ovlašćuje za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2013. godinu. Broj koda OCS-a: RS-ORG-001.

OCS akreditovan od strane ATS-a

24.09.2012.

Organic Control System je u septembru 2012. godine akreditovan od strane Akreditacionog tela Srbije za obavljanje poslova sertifikacije proizvoda u organskoj proizvodnji u skladu sa standardom SRPS EN 45011:2004.

Akreditacija od strane ATS-a je obaveza i uslov za dobijanje ovlaštenja svake kontrolne organizacije u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji (Sl.glasnik RS, broj 30/10) i OCS je dugogodišnjim ulaganjem u svoje osoblje i konstantnim podizanjem kapaciteta postigao usaglašenost svojih procedura i metoda sa zahtevima standarda SRPS EN 45011:2004.

Sertifikat o akreditaciji pod brojem 04-016 možete da pogledate u oktobru na zvaničnoj prezentaciji ATS-a: www.ats.rs

OCS ovlašten za sertifikaciju geografskog porekla

19.04.2012.

U sklopu misije zadovoljenja potreba svojih klijenata i širenja lepeze svojih usluga, Organic Control System je 2011.godine podneo zahtev MPTŠV-u za dobijanje ovlaštenja za kontrolu kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla i od 2012. godine je ovlašten za obavljanje ovih aktivnosti.

Svi proizvođači koji su već registrovali svoj proizvod/svoje proizvode ili tek žele da uđu u postupak registracije i sertifikacije mogu da se jave OCS-u svakog radnog dana od 8-16h.

Zakon o oznakama geografskog porekla i prateći pravilnik, kao i osnovne informacije o postupku registracije proizvoda možete naći na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu:
http://www.zis.gov.rs

Ovlaštenje za 2012. godinu

28.12.2011.

Rešenjem broj 320-10-01175/2011-14 od 30.11.2011.godine Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Organic Control System se ovlašćuje za vršenje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji za 2012. godinu. Ovim rešenjem utvrđen je i novi broj koda OCS-a: RS-ORG-001.