Sertifikacija u cilju izvoza u Švajcarsku

09.12.2014.

Obaveštavamo proizvođače organskih proizvoda koji žele da izvoze svoje organske proizvode u Švajcarsku da je OCS u decembru 2014.godine potpisao ugovor o saradnji sa International Certification Bio Suisse AG (ICB) iz Švajcarske kojim se OCS uvrštava na listu kontrolnih tela koja imaju ovlaštenje da vrše kontrolu u cilju utvrđivanja usaglašenosti proizvodnje sa Bio Suisse Standardima.

U avgustu 2014.godine OCS je zvanično priznat od strane švajcarskih nadležnih institucija koje je usledilo nakon priznavanja OCS-a od strane Evropske komisije kao kontrolnog tela koje sprovodi ekvivalentan sistem kontrole i sertifikacije u odnosu na Reg. 834/2007.

Ovim poslednjim priznanjem, OCS je u mogućnosti da jednim dolaskom kao ovlašteno kontrolno telo (tokom redovne godišnje kontrole organske proizvodnje) izvrši kontrolu usklađenosti proizvodnje u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji RS, Regulativom 834/2007 (izvoz organskih proizvoda u EU) i Bio Suisse standardom (izvoz u Švajcarsku).

U saradnji sa partnerom iz Nemačke i dalje vršimo kontrolu usklađenosti sa USDA/NOP standardima (izvoz u Ameriku).

OCS ovlašten za 2015.godinu

12.08.2014.

Rešenjem broj 320-10-1254/2014-13 od 04.jula 2014.godine OCS se ovlašćuje za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2015.godini.

OCS ovlašćen za 2014.godinu

14.11.2013.

OCS je ovlašćen od strane nadležnog ministarstva za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2014.godini.

Ovlašćenje možete preuzeti ovde.

Obaveštenje Ministarstva Poljoprivrede Šumarstva i Vodoprivrede

17.10.2013.

Ministartvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve proizvođače koji se bave organskom biljnom proizvodnjom da zahtev za odobrenje koriščenja reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje podnose pre setve, u skladu sa ćlanom 17. stav 2. Pravilnika o kontroli sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje. ("SL. Glasnik RS", 48/11 i 40/12)

 

Detaljno

OCS iz Subotice je zvanično na listi kontrolnih tela odobrenih od strane Evropske komisije

25.06.2013.

Nakon više od dve godine intenzivnih priprema i podrške od strane Programa za razvoj privatnog sektora u Srbiji (ACCESS), nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), domaća kontrolna organizacija Organic Control System iz Subotice je u petak, 21.06. i zvanično uvršćena od strane Evropske komisije na listu kontrolnih tela čije su aktivnosti u postupku kontrole i sertifikacije organske proizvodnje ekvivalentne propisima EU.

Dugogodišnjim istrajnim radom, stalnim usavršavanjem osoblja i uspešnom saradnjom sa poznatim evropskim kontrolnim telima, uspeli smo uspostaviti sistem kontrole i sertifikacije koji je i zvanično prihvaćen i od strane Evropske komisije.

Dosadašnja praksa u Srbiji je podrazumevala da se sertifikacija organskih proizvođača obavlja u inostranstvu, u članicama EU. Sada po prvi put u Srbiji naši proizvođači mogu biti sertifikovani prema EU propisima (EC Reg. 834/2007) od strane domaće kontrolne organizacije – Organic Control System-a, čime će se značajno unaprediti ekonomska efikasnost organske proizvodnje a time i povećati konkurentnost srpskih organskih proizvoda na tržištu EU.

Ovim ogromnim uspehom je sektor organske poljoprivrede u Srbiji pokazao da može da odgovori strogim zahtevima EU.