OCS-u obnovljena akreditacija

22.09.2016.

Odlukom br. 444/2016 obnavlja se akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti ORGANIC CONTROL SYSTEM DOO SUBOTICA za poslove ocenjivanja usaglašenosti iz Obima akreditacije.

Period važenja akreditacije: 18.09.2016-17.09.2020.

Obim akreditacije možete naći na sajtu ATS-a http://www.ats.rs/

 

OCS ovlašćen za 2017.godinu

22.09.2016.

Rešenjem broj 320-10-05047/2016-13 od 15.07.2016.g. OCS je ovlašćen za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji u 2017.godini u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji.

Evropska Komisija odobrila produženje ovlašćenja OCS-u do juna 2018.g.

25.06.2016.

Obaveštavamo sve klijente da OCS ostaje na listi odobrenih kontrolnih tela od strane Evropske Komisije.

OCS je prvi put odobren 2013.godine. Produženje odobrenja do 30.06.2018.godine je objavljeno u dokumentu:

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/910 of 9 June 2016 amending Regulation (EC) No 1235/2008 laying down detailed rules for implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for imports of organic products from third countries.

Produženje ovlašćenja - BIOSUISSE

18.05.2016.

Obaveštavamo klijente i zainteresovane strane da je produženo ovlašćenje izdato OCS-u od strane Federalne kancelarije za poljoprovredu (Švajcarska). Produženje važi do 30.juna 2019.godine i odnosi se na kontrolu biljne proizvodnje i preradu.

Ovlašćenje podrazumeva pravo OCS-a da u Srbiji sprovodi kontrole u skladu sa BIOSUISSE standardom u cilju izvoza organskih proizvoda u Švajcarsku.

Za sva dodatna objašnjenja možete nas kontaktirati na administracija@organica.rs

 

Obaveštenje o neradnim danima

12.02.2016.

Obaveštavamo vas da OCS neće raditi tokom državnog praznika 15-16.02.2016.godine.